ENTOS: Podnikanie cez šport

Európska komisia zdôrazňuje potrebu rozvoja podnikateľských zručností mladých ľudí tak, aby nielen dokázali stať sa podnikateľmi, ale tiež aby sa zvýšili ich šance na zamestnanie a zároveň, aby dokázali zvýšiť svoje možnosti uplatnenia sa.
 
Vzdelávanie zohráva podstatnú rolu v rozvoji podnikateľského zmýšľania a učitelia sú kľúčovými postavami v tomto vzdelávacom procese. Učitelia nedokážu podporiť rozvoj podnikateľského zmýšľania, ak sami nedisponujú takýmito vedomosťami a postojmi.
 
Jedným z cieľov ENTOS metodológie je ybaviť učiteľov telesnej a športovej výchovy uvedomením si dôležitosti výchovy k podnikaniu a súčasne nástrojmi a manuálom pre manažovanie športových aktivít s cieľom zlepšovať podnikateľské postoje a zručnosti študentov.

Novinky

Metodológia projektu

ENTOS nadnárodné projektové stretnutie 01 december 2020.
Image
Image
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len
názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej
obsiahnuté.